Gestalt

Gestalttherapie is een benaderingswijze die het gewaar-zijn van mensen in hun relaties met hun omgeving ondersteunt en welbevinden en gezondheid bevordert.

Ook al suggereert de naam Gestalttherapie dat het hier om psychotherapie zou gaan, toch beslaat het een gebied dat veel ruimer is dan dat van de psychotherapie alleen! Gestalttherapie wil zeker helend en dus therapeutisch zijn, zoals ook de term Gestalt (een “geheel”) duidelijk maakt. Gestalttherapie heeft haar voornaamste bronnen in de waarnemingspsychologie, de veldtheorie, de fenomenologie en de antropologie. Gestaltisten staan open voor alles wat de mens kan helen; zij kijken holistisch en werken tevens complementair!