Stress

 Chronische Stress, een sluipmoordenaar!

Chronische stress ondergraaft één van de belangrijkste pijlers van de Gestalttherapie; namelijk  het gewaar-zijn. Dat betekent dat in een proces van chronische stress, of liever gezegd: chronisch herstel gebrek, de ontregeling als vanzelf voort schrijdt, zonder dat men dat in de gaten heeft! Men belandt daardoor in een neerwaartse spiraal waarin zelf ingrijpen enorm lastig is.

Vanuit eigen ervaringen hebben wij meer dan 25 jaar specifieke interesse en deskundigheid op het gebied van preventie, onderzoek en behandeling van stress, stress gerelateerde klachten, burnout en trauma. Onze begeleiding richt zich zowel op de fysieke, mentale, emotionele als op de spirituele en energetische mens. Een belangrijke pijler in onze begeleiding is de balans tussen inspanning en ontspanning, zowel fysiek als mentaal; zowel  letterlijk als figuurlijk, zowel uiterlijk als innerlijk. Het is juist deze balans die de mens weer terug brengt bij haar diepste verlangens!

Klachten en obstakels op het levenspad worden dan ook gezien als een uitnodiging om (nog) meer aan te sluiten bij het ware wezen of de ziel van de mens. Deze weg is spannend, boeiend, ontroerend, vitaliserend en vreugdevol en geeft ten diepste antwoord op de vraag:“Waarvoor ben ik eigenlijk in de wieg gelegd?” Vanzelfsprekend is dit een vraag van een totaal andere orde dan de vraag: “Hoe reintegreer ik weer zo snel mogelijk?”

In onze begeleiding starten we met de uitleg van de stressfysiologie en het inventariseren van de vele klachten op fysiek, mentaal, energetisch, emotioneel en psychologische niveau. Verder kijken we naar voeding, leefstijl en naar de familie- en de maatschappelijke context. Herstel van balans op alle niveaus is het eerste doel! Voor het vergroten van balans hebben we vele mogelijkheden: voedingsadviezen, leefstijladviezen, individuele therapie en groepstherapie, lichaamsgerichte therapie, muziektherapie, AquaTherapie, reading en healing…..

Uiteraard kijken we ook naar niet meer functionerende overlevingsmechanismen. Zijn deze nog relevant voor jouw huidige leven? En… hoe kan je deze omzetten?

Kortom een boeiende reis waarin herstel en balans voorop staat en een aanpassing aan de wensen van jouw ware wezen het beste resultaat geeft!