Klacht- en tuchtrecht

Wij voldoen aan de Wkkgz via de registratie bij het NIBIG en via het Solidariteitsfonds Wkkgz als verbindende schakel via Quasir aangesloten bij de geschilleninstantie Stichting Zorggeschil. Heeft u een klacht dan kunt via de volgende link uw klacht daar kwijt. https://quasir.nl/klachtenbehandeling/klacht-doorsturen/

Als de klacht leidt tot een geschil, neemt een geschillencommissie van Stichting Zorggeschil de zaak in behandeling. U kunt dat met de volgende link in gang zetten. https://zorggeschil.nl/melding/.