Stress

Chronische Stress, een sluipmoordenaar!

Al meer dan 30 jaar zijn wij gespecialiseerd in preventie, onderzoek én behandeling van chronische stress en trauma.

Onze visie is dat chronische stress één van de belangrijkste pijlers van de Gestalttherapie; namelijk  het gewaar-zijn, ondergraaft. Dit betekent dat chronische stress, of liever gezegd: chronisch herstel gebrek, de ontregeling in ons systeem op alle lagen ‘voortstuwt’ zonder dat je dat zelf in de gaten hebt! Chronische stress versluiert ons gewaar-zijn en bewustzijn. Men belandt daardoor in een neerwaartse spiraal met een scala aan klachten en aandoeningen waarin zelf ingrijpen steeds lastiger wordt.

Zowel door persoonlijke ervaringen met stress en trauma als via professionele werkzaamheden hebben wij specifieke deskundigheid opgebouwd op het gebied van preventie, onderzoek en behandeling van stress, stress gerelateerde klachten, burnout en trauma. Onze begeleiding richt zich zowel op de fysieke, mentale en emotionele mens als op de spirituele en energetische mens! Een belangrijke pijler in onze begeleiding is de balans tussen inspanning en ontspanning, zowel fysiek als mentaal; zowel  letterlijk als figuurlijk, zowel uiterlijk als innerlijk. Het is juist deze balans die de mens weer terug brengt bij haar diepste verlangens!

Klachten en obstakels op het levenspad zien wij dan ook als een uitnodiging om (nog) meer aan te sluiten bij het ware wezen of de ziel van de mens. Deze weg is spannend, boeiend, ontroerend, vitaliserend én vreugdevol en geeft ten diepste antwoord op de vraag:“Waarvoor ben ik eigenlijk in de wieg gelegd?” Vanzelfsprekend is dit een vraag van een totaal andere orde dan de vraag: “Hoe reïntegreer ik weer zo snel mogelijk?”

Begeleiding

In onze begeleiding starten we veelal met de uitleg van de stressfysiologie en het inventariseren van de vele klachten op fysiek, mentaal, energetisch, emotioneel en psychologische niveau. Verder kijken we naar voeding, leefstijl en naar de familie- en de maatschappelijke context. Herstel van balans op alle niveaus is het eerste doel! Voor het vergroten van balans hebben we vele mogelijkheden: voedingsadviezen, leefstijladviezen, individuele therapie en groepstherapie, lichaamsgerichte therapie, muziektherapie, AquaTherapie, SoundHealing, reading en healing…..

Uiteraard kijken we ook naar de  “niet meer functionerende overlevingsmechanismen”. Zijn deze nog relevant voor jouw huidige leven? En… hoe kan je deze omzetten?

Kortom je maakt een boeiende reis waarin herstel en balans voorop staat en een aanpassing aan de wensen van jouw ware wezen het beste resultaat geeft!

Tevens ervaringsdeskundige!

In 1999-2000 ben ik, Marga, helemaal burnout geweest. En dat terwijl ik les gaf in het thema stress… Hoe dat heeft kunnen gebeuren heeft mij werkelijk geïntrigeerd. Op zoek naar antwoorden heb ik een aantal jaren voor een stressresearch bureau gewerkt. Dat gaf veel inzicht. Op zoek naar herstel & heling heb ik o.a. het warme water ontdekt. Wat een kracht, wat een mogelijkheid, wat een helend element!!

Gun jezelf de boeiende weg van herstel & heling zodat je later kan zeggen: “Mijn burnout was voor mij de ommekeer; een zegen! Ik had mijn burnout niet willen missen want het was de start naar mijn ware zelf”.