ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene informatie

Intake

Mocht u er voor kiezen bij ons of één van ons in therapie of supervisie te gaan, dan volgt eerst een intake. In dit gesprek worden vragen en behoeften besproken en krijgt u informatie over alle mogelijkheden . Voor beide partijen is het belangrijk dat het klikt. U heeft geen verwijzing van uw huisarts nodig.

Heeft u als opdrachtgever een vraag voor coaching, een workshop of een training voor uw medewerker(s), dan zal na overleg een voorstel volgen eventueel begeleid door een offerte.

Telefonisch consult

Het is mogelijk om mij te bellen als u dat nodig vind. De kosten bedragen € 15,00  per  kwartier.

Nakomen afspraak

Mocht u een gemaakte afspraak niet na kunnen komen, dan is het belangrijk dat u deze zo spoedig mogelijk afzegt en minimaal 24 uur van te voren.  Bij niet tijdige afzegging wordt de helft van het tarief in rekening gebracht. Voor groepsbijeenkomsten geldt bij afmelding het volledige tarief. Zegt u af voor een individuele watersessie, dan is de afbel termijn 48 uur van te voren ivm. de huur van het therapiebad. Belt u na die periode dan berekenen wij u de badhuur.

 

Marga Lambeck is geregistreerd bij de NIBIG, Quasir en de WABA. 

Registratienummer NIBIG: 527109

Kamer van Koophandel: 6417 1434

 

Betaling  

Rabobank rekeningnummer NL31 RABO 0153 9530 47 t.n.v. M. Lambeck Assen.