ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene informatie

Intake

Mocht u er voor kiezen bij ons of één van ons in therapie of supervisie te gaan, dan volgt eerst een intake. In dit gesprek worden vragen en behoeften besproken en krijgt u informatie over alle mogelijkheden . Voor beide partijen is het belangrijk dat het klikt. U heeft geen verwijzing van uw huisarts nodig.

Heeft u als opdrachtgever een vraag voor coaching, een workshop of een training voor uw medewerker(s), dan zal na overleg een voorstel volgen eventueel begeleid door een offerte.

Telefonisch consult

Het is mogelijk om mij te bellen als u dat nodig vind. De kosten bedragen € 15,00  per  kwartier.

Nakomen afspraak

Mocht u een gemaakte afspraak niet na kunnen komen, dan is het belangrijk dat u deze zo spoedig mogelijk afzegt en minimaal 24 uur van te voren.  Bij niet tijdige afzegging wordt de helft van het tarief in rekening gebracht.

Vergoeding

Vrijwel alle ziektekosten verzekeraars vergoeden Gestalttherapie (NVAGT of NAP) vanuit de aanvullende verzekering. Sommigen ontvangen vanuit een Persoons Gebonden Budget (PGB) vergoeding voor de door mij gegeven begeleiding. Daarnaast  zijn werkgevers
en uitkeringsinstanties soms ook bereid (een deel van) de kosten te vergoeden. Zeker als het gaat over de behandeling van stress en stressgerelateerde aandoeningen.

LET OP: alleen de individuele therapie valt onder de vergoeding van de verzekeraar. Uitgesloten van vergoeding zijn groepstherapie en relatietherapie.

Marga Lambeck is lid van de NVAGT, EAGT en de NAP en in het bezit van een ECP (Europees Certificaat Psychotherapie) Zij is geregistreerd bij de NIBIG, Quasir en de WABA. 

Marcel Baars is geregistreerd bij de SHA (Sound Healers Association)

Licentienummer NAP: 210051

Registratienummer NIBIG: 527109

AGB-code: 90-028132 / 94-102851

Praktijkcode: 90-07073 / 94-063158 / 98-102234

Kamer van Koophandel: 6417 1434

 

Betaling  

Rabobank rekeningnummer NL31 RABO 0153 9530 47 t.n.v. M. Lambeck Assen.

 

 

logo-nvagtlogo-eagt