Gestalt

Gestalttherapie

Gestalttherapie is een benaderingswijze die het gewaar-zijn van mensen in hun relaties met hun omgeving ondersteunt en welbevinden en gezondheid bevordert.

Ook al suggereert de naam Gestalttherapie dat het hier om psychotherapie zou gaan, toch beslaat het een gebied dat veel ruimer is dan dat van de psychotherapie alleen! Gestalttherapie wil zeker helend en dus therapeutisch zijn, zoals ook de term Gestalt (een “geheel”) duidelijk maakt. Gestalttherapie heeft haar voornaamste bronnen in de waarnemingspsychologie, de veldtheorie, de fenomenologie en de antropologie. Gestaltisten staan open voor alles wat de mens kan helen; zij kijken holistisch en werken tevens complementair!

De therapie van het contact

Volgens de Gestalttheorie is contact even noodzakelijk voor mensen als zuurstof en water. Om die reden wordt Gestalttherapie ook wel de therapie van het contact genoemd. Uitgangspunt is dat een mens een onlosmakelijk onderdeel is van zijn omgeving, die gezin, werk, vrienden en de rest van de wereld omvat. Volgens deze visie ervaren mensen psychische problemen wanneer het contact met hun omgeving verstoord is en ze niet in staat zijn om dat te herstellen. Deze opvatting is anders dan de meeste psychotherapieën, die psychische problemen zien als een verstoring van het geestelijk evenwicht.

Gestalttherapie ondersteunt gewaarzijn

Het begrip gewaarzijn kun je best omschrijven als waarnemend ervaren of ook wel: weet of besef hebben van hetgeen er tussen jou en je omgeving gebeurt. Het ondersteunen van het gewaarzijn in het proces van een zich voortdurend veranderende (subjectief beleefde) realiteit is één van de belangrijkste taken van Gestalttherapie. De aandacht is dan ook vooral gericht op wat jouw zintuigen waarnemen en wat je lijfelijk ervaart. Dat geeft veelal een passender antwoord op levensvragen dan gedachten. Het gewaarzijn speelt een uiterst belangrijke rol in het proces van verandering en heelwording. Het is het instrument bij uitstek bij het maken van verantwoorde keuzes.

Gestalttherapie is relationeel

Uitgangspunt bij het begrijpen van individualiteit is het waarnemend ervaren dat “ik meer ik word naarmate jij steeds meer jij voor me wordt”. In de Gestalttherapie is de wisselwerking tussen individu en omgeving het uitgangspunt. Dit uitgangspunt maakt de Gestalttherapie tot een dynamische en effectieve benaderingswijze in het begeleiden van veranderingsprocessen. Of het nu om persoonlijke processen gaat (therapie) of om persoonlijk professionele processen (supervisie, coaching en training).

Gestalttherapie bevordert welbevinden en gezondheid

Gezondheid is het vermogen om een adequaat antwoord te geven (respons-ability) op de vragen die de realiteit aan ons stelt. Zogenaamd “abnormaal” gedrag is de best mogelijke oplossing die iemand gevonden heeft om in relatief onleefbare omstandigheden toch te kunnen (over)leven. Het bevorderen van welbevinden en optimaal functioneren is zodoende werken aan de relatie van de mens en diens omgeving.

Voor WIE is Gestalttherapie geschikt?

In principe is Gestalttherapie geschikt voor iedereen die daar werkelijk voor kiest. Iedereen is bij ons dan ook van harte welkom!

Wij zijn echter specifiek toegerust voor een aantal bijzondere doelgroepen:

*Chronische stress en trauma

Wij hebben meer dan 25 jaar ervaring met mensen met chronische stress, stress-gerelateerde klachten, burnout, depressie en trauma.

*Hoog-sensitieve mensen

Vanuit ons eigen wezen hebben wij specifieke affiniteit met mensen die gevoelsmatig ruimer ontwikkeld zijn dan doorsnee. Denk hierbij aan hoog-sensitieve mensen en mensen, ook therapeuten! met paranormale en andere heldere begaafdheden.