Therapie Groepen

 Groepstherapie 

*Proviand voor onderweg-  In contact met zielenmaten

‘Proviand voor onderweg’ zijn doorlopende maandelijkse transformatiegroepen voor sensitieve en heldere vrouwen. In alle rust en met aandacht werken we aan persoonlijke spirituele verdieping, onvervulde wensen en verlangens, inspiratie en balans. Het doel is het bevorderen van transformatie via dialoog, meditatie, gewaar zijn, lichaamsgerichte oefeningen, beelden & symbolen, muziek, creatief beeldend werk en systemisch werk.Het maximum aantal deelnemers is 6.

Wanneer?

Vrijdagochtend van 9.30-12.00 uur 

Donderdagavond van 19.30-22.00 uur

Groepssupervisie

 *In Zicht- “Verrek, ik heb een blinde vlek!”

Deze supervisiegroep ‘In Zicht’ is bestemd voor leidinggevenden en managers. Persoonlijke dilemma’s, obstakels en vragen met betrekking tot de werksituatie zijn uitgangspunt. Reflectie op eigen handelen en ontdekken van blinde vlekken als basis voor persoonlijke professionele effectiviteit en leiderschap. Inspiratie, bezieling en plezier als voedende elementen in het werk. Frequentie 1 keer per 2 maanden in gezamenlijk overleg.